Bijvriendelijke asperge

Bijvriendelijk asperges telen

Voor honingbijen is het in bepaalde periodes van het jaar moeilijk om aan nectar en stuifmeel te komen. Daarom heeft Alliance in samenwerking met een aantal aspergetelers en met behulp van ons, De Valksche Bijenhof, een project opgezet. In het project ‘bijvriendelijk telen’  werken imker, teler en toeleverancier op een dusdanige wijze samen waardoor de omstandigheden zo optimaal mogelijk is voor de honingbijen. Om dit project goed van start te laten gaan en goed te laten verlopen, zijn wij als professionele imkerij vanaf het begin betrokken geweest; om kennis te delen en richtlijnen uit te zetten en te handhaven.

De toeleverancier; Alliance

Alliance is een toeleverancier van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en zaaizaden in de land- en tuinbouw. Naast het leveren van producten en service, staat het geven van professioneel advies en het delen van kennis hoog in het vaandel. Samen met de klant wordt het gewas bezocht en geinspecteerd. Op basis daarvan wordt de juiste aanpak gekozen.

De teler; bijvriendelijk telen

Bijvriendelijk telen houdt onder meer in dat de teler bij het aspergeveld een percentage van het totale areaal inzaait met een speciaal voor bijen samengesteld bloemenmengsel. Dit om de diversiteit voor de bijen te vergroten. In overleg met Alliance worden gewasbeschermingsmiddelen ingezet die niet of weinig belastend zijn voor de honingbij. Daarnaast wordt met het spuittijdstip rekening gehouden met o.a. de vluchttijdstippen en de activiteiten van de bijen.

De imker; uitvoering en controle door de Valksche Bijenhof

Tijdens het zomerseizoen plaatsen wij van De Valksche Bijenhof bij iedere nieuw deelnemende 20130819_191536_resized_1teler 2 bijenvolken met daarin 50.000 tot 100.000 bijen. Als deze geplaatst zijn, verzorgt Alliance de veldcontroles; de Valksche Bijenhof controleert de bijenkasten. Aan de hand van specifieke metingen worden de bijenvolken gecontroleerd. Aan de conditie van het bijenvolk is goed af te zien of de teler ook bijvriendelijk teelt.

Bij bijvriendelijk telen is de samenwerking tussen de imker, teler en leverancier uitermate belangrijk.